top of page

PRIVACY VERKLARING BODYBALANCEME

 

UW PRIVACY

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, Annemiek Burger als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Om uw privacy te waarborgen zal ik:

•  zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,

•  ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

 

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.  Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen, indien van toepassing, voor de volgende doelen gebruikt worden:

•  om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of

    bij een verwijzing naar een andere behandelaar.

    Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

•  Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

•  Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële

    administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

 

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, indien u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

•  Uw naam, adres en woonplaats,

•  uw geboorte datum,

•  de datum van de behandeling,

•  een korte omschrijving van de behandeling,

•  de kosten van het consult,

 

Utrecht, juni 2022

bodybalance.PNG
bottom of page